Ściąć ten stary żywopłot

Mam wrażenie, że Naftali Bennett, izraelski minister edukacji, kiedy zawieszał „Żywopłot” na liście szkolnych lektur, chyba nie zdążył przeczytać tej książki i opierał się jedynie na streszczeniu. Zrobił tym samym znakomitą reklamę powieści o miłości niemożliwej do spełnienia. Izrael w zasadzie od początku swego istnienia żyje w cieniu wojny, jak nie jednej, to drugiej, trzeciej […]