“Narodowa Demokracja a Żydzi 1918-1929”

Dwudziestolecie międzywojenne to nie tylko odbudowa Polski po 123 latach zaborów, walka o jej granice, ale również problemy społeczne, z którym coraz trudniej radziło sobie młode państwo. Narodowa demokracja widziała jedno rozwiązanie – pozbycie się z Polski Żydów miało zmienić wszystko na lepsze. Endecja kojarzy się z bojkotem ekonomicznym stosowanym wobec Żydów w dwudziestoleciu międzywojennym. […]