O Januszu Korczaku bez uproszczeń. Relacja ze spotkania z Agnieszką Witkowską-Krych

Wokół postaci Janusza Korczaka powstały liczne mity, które nadal są utrwalane. Wiele osób poznaje go w szkole, jako polskiego pisarza. Wątek getta, żydowskich sierot nie pasuje do tej narracji i wprowadza konsternację. Najczęściej mówiło się o nim do niedawna jako o samotnym działaczu, który wziął na siebie cały ciężar opieki nad mieszkańcami Domu Sierot. Wszyscy […]