Książka “Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie” Dariusza Libionki

Wprawdzie popularne powiedzenie głosi, że nie należy osądzać książki po okładce, jednakże pisząc o publikacji Dariusza Libionki „Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie” powinienem chyba jednak od tego zacząć. Widywałem podobne okładki w latach szkolnych; obrazek o jednolitej kolorystyce, a w prawym dolnym rogu duże rzymskie cyfry. Książka wydana nakładem Państwowego Muzeum na Majdanku z zewnątrz […]