Zarys z okruchów wspomnień

„Boże, jeśli jesteś, spraw, aby nie było już więcej takich lat. Wysłuchaj nas, bo nie możemy dłużej znosić mrozów ani głodu. Daj nam, Boże, więcej chleba, kartofli i węgla” – pisała „dziewczynka nr 56” w swoim pamiętniku prowadzonym w Domu Sierot w 1918. Stefania Wilczyńska, pani Stefa, robiła wszystko, by dzieciom niczego nie zabrakło. Mimo […]