Nieprzepracowana debata o polskich zbrodniach

„Niechciana debata” to książka o tym, że spór, jaki wywołały publikacje prof. Jana Tomasza Grossa, nie doprowadził do pełnego poznania (przyznania?) prawdy o trudnych, wstydliwych, niechwalebnych momentach polskiego udziału w drugiej wojnie światowej. Zamiast rozmawiać woleliśmy się kłócić, by na koniec okopać się na pozycjach, z których nie ma już wyjścia. Czego o Jedwabnem dowiedzą […]