O Januszu Korczaku bez uproszczeń. Relacja ze spotkania z Agnieszką Witkowską-Krych

Wokół postaci Janusza Korczaka powstały liczne mity, które nadal są utrwalane. Wiele osób poznaje go w szkole, jako polskiego pisarza. Wątek getta, żydowskich sierot nie pasuje do tej narracji i wprowadza konsternację. Najczęściej mówiło się o nim do niedawna jako o samotnym działaczu, który wziął na siebie cały ciężar opieki nad mieszkańcami Domu Sierot. Wszyscy […]

“Korczak. Próba biografii”

“Okazuje się, że Stary Doktor, choć pozornie wśród nas obecny, nikomu nie jest potrzebny. I coraz bardziej się oddala. Nie ma już prawie ludzi, którzy go pamiętają i dla których tak wiele znaczył. Młodzi widzą w nim męczennika, którego, da Bóg, nikt już nigdy nie będzie musiał naśladować. Człowiek z krwi i kości zamienił się […]