Nieobecna synagoga na Tłomackiem

Zbudowano ją pod koniec XIX wieku, dlatego zaraz po wojnie nie uznano jej za zabytek. Przez lata tylko kupa gruzu przypominała o tym, że na Tłomackiem stała niegdyś Wielka Synagoga. Zburzona, zapomniana, zabudowana. Wycięta z miejskiej pamięci. Numerek z szatni, świecznik, fragmenty filarów – te ostatnie ślady Wielkiej Synagogi znajdują się dziś w Żydowskim Instytucie […]