“Podróż”

“Za późno się panie wybrały. Teraz już wszyscy wiedzą o takim sposobie” – mówi mężczyzna do dwóch kobiet, które zgłosiły się dobrowolnie do pracy w Niemczech. One udają koleżanki, ale w rzeczywistości są siostrami. Siostrami, które uciekły z getta i próbują przetrwać na nieprzychylnej im ziemi, wśród właścicieli fabryk, bauerów i czujnych donosicieli. Podczas II […]