Nagroda za badania nad destrukcją cmentarzy żydowskich

  Tygodnik „Polityka” ogłosił wyniki Konkursu im. M. F. Rakowskiego. Nagroda trafiła do Krzysztofa Bielawskiego za pracę „Destrukcja cmentarzy żydowskich na terenach obecnej Polski po 1933 roku”. To już szósta edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską o PRL im. Mieczysława F. Rakowskiego. Po raz pierwszy przyznano tylko jedną nagrodę. Jury w uzasadnieniu napisało: „Praca swoją […]