„Prześniona rewolucja”

W latach 1939 – 1956 w Polsce doszło do rewolucji społecznej, której nie przeprowadzili sami Polacy. Dlatego Andrzej Leder nazywa tę rewolucję „przeżytą jakby we śnie”. Dotyczyła ona dwóch warstw społecznych: szlachty i Żydów. „O ile wrogość wobec Żydów i pragnienie, ‘by znikli’, już dawno przed wojną znalazły znakomity wyraz w ideologii narodowej demokracji i […]