Nagroda za badania nad destrukcją cmentarzy żydowskich

 

Tygodnik „Polityka” ogłosił wyniki Konkursu im. M. F. Rakowskiego. Nagroda trafiła do Krzysztofa Bielawskiego za pracę „Destrukcja cmentarzy żydowskich na terenach obecnej Polski po 1933 roku”.

To już szósta edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską o PRL im. Mieczysława F. Rakowskiego. Po raz pierwszy przyznano tylko jedną nagrodę. Jury w uzasadnieniu napisało: „Praca swoją obszernością i zawartością wyróżnia się nadzwyczajnie, ma przymioty dojrzałego dzieła historiograficznego, jest także świetnym przewodnikiem po materiałach źródłowych i po metodach pracy historyka. […] Autor swoją pracą wpisuje się w trud i obowiązek przywracania pamięci”.

Praca została obroniona w 2019 r. w Instytucie Historycznym UW. Jej promotorem był dr hab. August Grabski.

Wcześniej praca Krzysztofa Bielawskiego została nagrodzona w konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma oraz Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Jej książkową wersję, zatytułowaną „Zagłada cmentarzy żydowskich” wydało Towarzystwo „Więź”. Patronem medialnym książki jest portal Jewish.pl.

Do ścisłego finału Konkursu im. Mieczysława F. Rakowskiego zakwalifikowało się sześć innych prac, m.in. „Archiwum rewolucji, rewolucyjne archiwum. Biografie pamięci i zapomnienia Róży Luksemburg” autorstwa Klaudii Hartung-Wójciak.

Redakcja Autor