Premiera książki “Cwiszn cwej weltn, oder der Dibek / Dybuk. Między dwoma światami”

27 sierpnia odbędzie się sesja naukowa “Teatr zawsze grany” oraz promocja książki “Cwiszn cwej weltn, oder der Dibek / Dybuk. Między dwoma światami”. Oba wydarzenia są częścią programu XVII Festiwalu Warszawa Singera.

W ramach sesji naukowej “Teatr zawsze grany” (opieka naukowa: prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska), organizowanej z okazji siedemdziesięciolecia upaństwowienia przez Ministerstwo Kultury i Sztuki Teatru Żydowskiego, weźmie udział siedmiu prelegentów, którzy w swoich wystąpieniach poruszą tematy związane z teatrem i dramatem żydowskim w Polsce i na świecie. Udział wezmą (według kolejności wystąpień): prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska, dr Mirosława M. Bułat, prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec, prof. dr hab. Daniel Kalinowski, dr hab. Jacek Mikołajczyk, prof. dr hab. Shoshana Ronen, dr Małgorzata Lipska, mgr Mieczysław Abramowicz.

Sesja naukowa zakończy się promocją pierwszego w Polsce dwujęzycznego wydania sztuki “Dybuk. Między dwoma światami” Szymona An-skiego. Spotkanie wokół książki poprowadzi prof. dr hab. Małgorzata Leyko.

Tekst sztuki w obu wersjach językowych został uzupełniony o wstęp autorstwa redaktorki naukowej publikacji, profesor Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej, słowo wstępne dyrektorki Teatru Żydowskiego Gołdy Tencer oraz trzydziestodwustronicową wkładkę ilustracyjną, na którą składają się fotografie ze spektakli, afisze, plakaty, w tym odnaleziony przed kilkoma tygodniami w Litewskiej Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa plakat z programu teatralnego prapremiery “Dybuka” Trupy Wileńskiej. Przygotowanie książki wspierały archiwa oraz teatry w Polsce i zagranicą, a także Marek Friedman, prezes Fundacji im. Michała Friedmana, wnuk tłumacza “Dybuka” na język polski. Książka ukazuje się nakładem Wydawnictwa ADiT (Agencja Dramatu i Teatru) przy pomocy współwydawców − Teatru Żydowskiego oraz Fundacji Shalom − w setną rocznicę prapremiery “Dybuka” Trupy Wileńskiej na scenie warszawskiego Teatru Elizeum.

Szczegółowe informacje o sesji naukowej:
http://shalom.org.pl/sesja-naukowa-i-premiera-ksiazki-w-centrum-kultury-jiidysz/

Redakcja Autor