Zapraszamy do “Jidiszer Zoo”

W tym roku Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, opublikowało czwartą bajkę dla żydowskich dzieci w języku jidysz, polskim i angielskim “Jidiszer Zoo”. Wybrano w tym celu 12 bajek dla dzieci autorstwa znanych żydowskich poetów jidysz z lat przedwojennych.

Książki wydawane przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent nie tylko cieszyły się powodzeniem w środowisku żydowskim, ale zostały docenione w środowisku wydawniczym i artystycznym. Książka “Majn Alef Bejs” otrzymała wyróżnienie Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 2013 w kategorii ilustracje. Urszula Palusińska za ilustracje do “Majn Alef Bejs” dostała wyróżnienie ILUSTRARTE Bienal Internacional de Ilustra.ao para Infancia w Portugalii oraz Srebro w European Design Awards (ED Award).

” Natomiast my, jako wydawnictwo, również zostaliśmy nagrodzeni. Książka, za całokształt otrzymała nagrodę główną BolognaRagazzi Award, w kategorii nonfiction w 2014 roku. Nagroda ta jest najbardziej prestiżową nagrodą na świecie. Porównywana jest z Oskarem, tylko książkowym” – informuje Stowarzyszenie.

Opis projektu „Majses /Bajki”

Istotą projektu jest publikacja książeczki dla najmłodszych dzieci z wierszykami/bajkami rymowanymi o zwierzętach “Jidiszer Zoo”. Bajki mają nieocenioną wartość w przybliżaniu dziecku rodzimej kultury i rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej. Dziecko poznając bajkę, która zawiera duchowe wartości kultury żydowskiej, dziecko poznaje swój naród. Publikacja książki zawierającej wierszyki dla dzieci będzie służyć niniejszym celom.

ZOO_v13_2

Autorami wierszy dla dzieci są Israel Goichberg, Mates (Mateusz) Olicki, Nochem Weisman, Eliezer Sztejnberg (Eliezer Sztejnbarg). Są to pisarze żydowscy tworzący w języku jidysz w Polsce i nie tylko. Wiersze zostały opublikowane w oryginale (język jidysz) oraz w języku polskim i angielskim. Zarówno treść, jak i ilustracje prezentują ważne elementy tradycji żydowskiej.

Wierszyki zawarte w publikacji umożliwią poznawanie świata żydowskiego. Książka w sposób zrozumiały dla dziecka udostępni dorobek kulturowy i ukaże bogactwo tradycji, odwołując się przy tym bardzo często do wartości uniwersalnych. Poznawanie rodzimej historii w bajkowym świecie da dziecku poczucie zakorzenienia się w kulturze żydowskiej i przynależności do niej, a co za tym idzie, szacunek dla jej dóbr i osiągnięć. Jednym z elementów tego kulturalnego dorobku narodu jest język, którego przyswojenie w pięknej i czystej formie umożliwią właśnie wiersze.

Niniejszym celom będzie służyć nie tylko treść wierszy, ale i szata graficzna. Książka kierowana jest do najmłodszego odbiorcy/odbiorczyni, dlatego też ważny jest obraz, którego istotnym elementem jest alfabet hebrajski.

ZOO_v13_internet6

Książka będzie motywować i tworzyć wspólną płaszczyznę dla rozmów przybliżających tradycje żydowską. Dlatego ważnym elementem projektu będzie zachęcenie rodziców/opiekunów do wspólnego czytania z dzieckiem wierszyków. Umocni to więzy rodzinne, a także pozwoli osobie wychowującej dziecko aktywnie uczestniczyć zarówno w kształtowaniu tożsamości, jak i odkrywaniu przez dziecko nowych i interesujących zjawisk.

Równocześnie z książką zostanie rozbudowana strona internetowa prezentująca wierszyki www.majse.czulent.pl. Serwis internetowy będzie również zawierał interaktywne gry (format flash) pozwalające poznać alfabet hebrajski i podstawowe zwroty jidysz.

Projekt jest projektem niekomercyjnym, wydana książeczka będzie nieodpłatnie przekazana żydowskim dzieciom w Polsce. Dodatkowo część książek chcemy przekazać nieodpłatnie do krakowskich przedszkoli i bibliotek oraz instytucji zajmujących się kulturą żydowską.

Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i osoby prywatne w Polsce i poza granicami kraju.

Więcej na: www.majse.czulent.pl