Żaba pod językiem

Wydawnictwo Austeria właśnie wydało nową książkę Marka Tuszewickiego „Żaba pod językiem. Medycyna ludowa Żydów aszkenazyjskich przełomu XIX i XX wieku”. Publikacja opiera się będzie w znacznej mierze na badaniach wykonanych podczas przygotowywania rozprawy doktorskiej pt. Wierzenia i zwyczaje lecznicze tradycyjnej ludności żydowskiej na ziemiach polskich przełomu XIX i XX wieku, obronionej w Instytucie Judaistyki UJ w czerwcu 2014 roku.

ZabaPodJezykiem

Żydowska medycyna ludowa w Europie Środkowo-Wschodniej znana jest w Polsce niemal wyłącznie dzięki zbiorom opublikowanym jeszcze przed II wojną światową (m.in. przez Reginę Lilientalową), słabo opracowanym i odwołującym się w bardzo ograniczonym stopniu do studiów porównawczych. Do tej pory nie doczekaliśmy się na jej temat nowoczesnej publikacji naukowej, poza tytułami wydawanymi w językach angielskim i hebrajskim, z których żaden nie podejmuje omawianych kwestii równie obszernie i z wykorzystaniem tak wielu źródeł pochodzących z naszej części Europy.

Książka, napisana w oparciu o studia interdyscyplinarne, łączące ujęcie historyczne z elementami kulturoznawstwa, etnologii i językoznawstwa, w znaczący sposób uzupełnia zakres dotychczas wydanych opracowań również jeśli chodzi o polską literaturę poświęconą medycynie ludowej. W toku pracy nad książką „Żaba pod językiem…” wykorzystano rękopisy oraz źródła drukowane – niekiedy znane wyłącznie w oryginale – powstałe po hebrajsku, w jidysz, po polsku, niemiecku, rosyjsku i ukraińsku. Oprócz materiałów etnograficznych, w tym zupełnie nieznanych do tej pory kolekcji z pogranicza żydowsko-słowiańskiego, znalazły się m.in. żydowska literatura etyczna i literatura wspomnieniowa.

Marek Tuszewicki, „Żaba pod językiem. Medycyna ludowa Żydów aszkenazyjskich przełomu XIX i XX wieku”, wyd. Austeria

Redakcja Autor