“Izrael w faktach”

Izrael to jedno z najnowocześniejszych państw na świecie. Z wyników badań naukowych i produkowanych tu nowoczesnych technologii korzysta wielu ludzi. Izrael odzyskał niepodległość w 1948 roku, ale jego historia sięga kilku tysięcy lat wstecz, o czym przypomina książka “Izrael w faktach”.

Początki udokumentowanej historii Żydów sięgają ok. 1700 p.n.e. i dotyczą Abrahama, jego syna Izaaka i wnuka Jakuba. Kiedy w Ziemi Kanaan zapanował głód Jakub i jego 12 synów wraz z rodzinami osiedli w Egipcie. Niestety, kolejne pokolenia stały się tu niewolnikami. Po czterystu latach zostali oni wyzwoleni przez Mojżesza. Podczas czterdziestoletniej tułaczki na pustyni Synaj Żydzi otrzymali Torę. Kiedy osiedlili się w Ziemi Kanaan zajmowali się tam uprawą roli i rzemiosłem. Ich pierwszym królem był Saul, a jego następcą Dawid, którego władza rozciągała się od Morza Czerwonego i granic Egiptu po brzegi Eufratu. Stolicą państwa była Jerozolima. Władzę po Dawidzie przejął Salomon, którego ukoronowaniem osiągnięć była świątynia w Jerozolimie.

Po śmierci Salomona doszło do podziału państwa. Królestwo Izraela ze stolicą w Samarii zostało podbite przez Asyryjczyków w 722 p.n.e. Królestwo Judy przetrwało 400 lat, a władzę w Jerozolimie sprawowało 19 kolejnych potomków króla Dawida. Jednak w 586 p.n.e. zajął je Nabuchodonozor II doprowadzając do zburzenia Świątyni. Wtedy to nad rzekami Babilonu Żydzi przysięgali pamiętać o swojej ojczyźnie: “Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech uschnie moja prawica!”

Historia Izraela jest długa i niezwykle ciekawa. Współcześni mieszkańcy tego kraju pochodzą ze środowisk zróżnicowanych społecznie, etnicznie, religijnie i kulturowo. Przez stulecia Żydzi stworzyli wiele dużych wspólnot w różnych krajach. Czasami stawali się przedmiotem dotkliwej dyskryminacji, brutalnych pogromów, represji, byli zmuszani do wyjazdu. Powstały pod koniec XIX wieku ruch syjonistyczny przetworzył zawartą w Biblii obietnicę powrotu z wygnania w styl życia, a Państwo Izrael przełożyło ją na język prawa.

Dziś Izrael jest jednym z najnowocześniejszych krajów. Najdynamiczniejszymi sektorami gospodarki hi-tech są branże związane z naukami biologicznymi: ponad 1000 firm eksportuje leki i urządzenia medyczne warte 6 mld dolarów rocznie. Badania naukowe prowadzone są przede wszystkim na siedmiu uczelniach wyższych, publicznych instytutach badawczych oraz w setkach firm sektora cywilnego i militarnego. Ważne prace odbywają się też w ośrodkach medycznych i przedsiębiorstwach usług publicznych – telekomunikacyjnych, energetycznych, zarządzania zasobami wodnymi. Izrael jest światowym liderem w dziedzinie światłowodów, elektrooptycznych systemów kontroli układów scalonych, sprzętu noktowizyjnego i opartych na elektrooptyce systemów produkcji zrobotyzowanej.

Izrael to również jedno z czołowych miejsc produkcji i obrotu diamentami. Izraelski przemysł obróbki kamieni szlachetnych jest światowym liderem zarówno pod względem zaawansowania technologii, jak i poziomu rzemiosła, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie najlepszych proporcji oszlifowanego klejnotu do surowego kamienia.

Państwo Izrael, członek ONZ od 1949 roku, utrzymuje stosunki z większością krajów świata. Mając w pamięci stulecia prześladowań, druzgocące doświadczenie Holokaustu oraz ciągnący się od dziesięcioleci konflikt arabsko-izraelski, polityka zagraniczna Izraela jest ukierunkowana na popieranie pokoju w regionie, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa kraju oraz wspierania współpracy międzynarodowej.

“Izrael w faktach” to znakomita książka dla tych, którzy szukają informacji o tym kraju, szczególnie jeśli planują go odwiedzić. To również doskonały przewodnik dla tych, którzy często stykają się w mediach z różnymi informacjami na temat Izraela. Warto poznać nie tylko historię, ale również współczesne życie mieszkańców tego kraju. Książkę można otrzymać kontaktując się z Ambasadą Izraela w Warszawie lub na stronie internetowej www.israel.pl

Katarzyna Markusz