Kalman Segal w Księgarni na Tłomackiem

Życie i twórczość Kalmana Segala były tematyką niedzielnego spotkania w Księgarni na Tłomackiem. O pisarzu opowiadała Joanna Sarnecka z Fundacji na Rzecz Kultury „Walizka”. Na lutni arabskiej grał Maciej Harna. – Rodzinnym językiem w domu Sagala był jidysz – podkreśla Joanna Sarnecka. On sam chętnie czytał polską literaturę i dobrze ją znał. Segal, gdy chodził […]