Nagrody Historyczne Polityki przyznane

“Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956–1957”, “Dziennik z łódzkiego getta” oraz “Gotowi na przemoc. Mord, antysemityzm i demokracja w międzywojennej Polsce” – te trzy książki otrzymały tegoroczne Nagrody Historyczne Polityki.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 8 maja w siedzibie redakcji tygodnika.

W kategorii prac naukowych i popularnonaukowych nagrodzono Jerzego Kochanowskiego za „Rewolucję międzypaździernikową. Polska 1956–1957”.

W kategorii pamiętników i wspomnień nagrodę otrzymała Ewa Wiatr za opracowanie „Dziennika z łódzkiego getta” (Wydawnictwo Austeria).

Za najlepszy debiut uznano książkę Pawła Brykczyńskiego „Gotowi na przemoc. Mord, antysemityzm i demokracja w międzywojennej Polsce” w tłumaczeniu Michała Sutowskiego, opublikowaną przez Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Jak informuje tygodnik na swojej stronie: “Nagrody Historyczne POLITYKI to najstarsza w Polsce nagroda przyznawana publikacjom o tematyce dotyczącej najnowszej historii Polski. Po raz pierwszy Nagrody zostały przyznane w 1959 roku. W skład Jury przyznającego Nagrody Historyczne wchodzą wybitni polscy historycy oraz przedstawiciele tygodnika POLITYKA, a wyróżnione prace – w ogromnej większości – weszły na trwałe do polskiej historiografii”.

Skład Jury Nagród Historycznych POLITYKI: prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej, prof. dr hab. Dariusz Stola, dr hab. Bożena Szaynok, red. Marian Turski (Przewodniczący), prof. Wiesław Władyka, dr hab. Marcin Zaremba.

Redakcja Autor